Football

2016-2017 Football Schedules:

Class A   |   Class B   |   Class C1   |   Class C2   |   Class D1   |  Class D2  |  6-Man

 

History/Records

Past NSAA Football Playoffs Results

NSAA Football Playoffs Results – 1975 – 1996

1997  |  1998  |  1999  |  2000  |  2001  |  2002  |  2003  |  2004  |  2005  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |  2013  |  2014
2015

Past Regular Season Wildcard Results